Na czym polegają pracownicze plany kapitałowe?

Coraz więcej osób decyduje się na Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK). Wynika to głównie z finansowego zabezpieczania się po skończeniu pracy zawodowej. W niepewnych czasach przydaje się każdy grosz, a czasami lepiej w coś zainwestować niż przetrzymywać pieniądze na koncie. W czasach wzrastającej inflacji lepiej zadbać o swoją przyszłość. Na czym dokładnie polega PPK? 

Na czym polegają Pracownicze Plany Kapitałowe? 

PPK to specjalny system oszczędzania, którego celem jest zaspokojenie swoich potrzeb finansowych po 60 roku życia. Pieniądze można wpłacać w firmie, gdzie osoba zatrudniania musi wybrać odpowiednią instytucję finansową. Zarówno pracownik, jak i pracodawca muszą wpłacać pieniądze na ze swoich środków własnych. Mogą to być jedynie wpłaty podstawowe, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby były to ustalone przez siebie dodatki. Pracownik może zrezygnować z Pracowniczych Planów Kapitałowych w dowolnym momencie, jeśli uzna, że są mu już niepotrzebne. 

Jakich pracowników i pracodawców dotyczy PPK? 

PKK nie dotyczą każdego rodzaju umowy, który pracownik podpisuje pracownik z pracodawcą. Najczęściej występuje ona w umowach o pracę. PKK dotyczą też osób, które wykonują pracę nakładczą po 18 roku życia, pracowników zatrudnionych agencyjnie oraz członków rodziny spółdzielni produkcyjnych. Liczną grupą są też członkowie rad nadzorczych. PKK od 2021 roku obowiązują u wszystkich pracodawców i jednostek sektora finansów publicznych. Wcześniej były wprowadzane stopniowo, najpierw w największych firmach, przechodząc do tych z mniejszą ilością pracowników. 

Koszt PKK jest różny, w zależności od tego czy wybierze się jedynie wpłatę podstawową. U pracownika wynosi ona 2%, a w przypadku pracodawcy 1,5%. Inne są też wpłaty dodatkowe, które wynoszą odpowiednio 2% i 2,5%. Od jakiej sumy przelicza się te procenty? W tym przypadku jest to podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne lub rentowe. Dodatkowym bonusem jest jednorazowa wpłata powitalna od Skarbu Państwa, która wynosi 250 złotych.