Jakie korzyści płyną z restrukturyzacji?

Przeprowadzenie procesu restrukturyzacji może pomóc przetrwać zadłużonemu przedsiębiorstwu, jednak nie jest to jedyna zaleta prowadzenia działań w tym zakresie. Jakie dodatkowe korzyści płyną z restrukturyzacji?

Ochrona przed wierzycielami

Wierzyciele, którym firma jest dłużna mniejsze czy większe pieniądze, może wystąpić do sądu, by odzyskać swoje środki czy też przekazać dług firmie windykacyjnej. Takie działania są nie tylko nieprzyjemne, ale mogą wiązać się również z dodatkowymi kosztami dla przedsiębiorstwa.

Dodatkowo, w przypadku już toczącego się postępowania windykacyjnego czy też zajęcia rachunku przez komornika – restrukturyzacja może wstrzymać te procesy, a także odblokować rachunek. Wbrew pozorom, wprowadzenie tego typu działań jest również korzystne z punktu widzenia wierzycieli. Ustalenia spisane i zatwierdzone przez sąd lub inny organ muszą być wypełnione – co sprawia, że są one w wyższym stopniu wykonalne niż gdy wierzyciel musi dochodzić swoich roszczeń na drodze postępowania windykacyjnego.

Restrukturyzacja – większe tempo działania

Jako że już sam ustawodawca twierdził, że w procesie tym nie chodzi wyłącznie o ochronę samego przedsiębiorcy, ale również jego wierzycieli – dążono do stworzenia rozwiązań, dzięki którym możliwe będzie znacznie szybsze odzyskanie należności niż innymi drogami.

Procedury są maksymalnie uproszczone – tak, by odzyskanie środków mogło mieć miejsce w jak najkrótszym czasie. Najprostsza z form restrukturyzacji, tzw. postępowanie o zatwierdzeniu układu nie odbywa się na drodze sądowej, ale jest prowadzone przez doradcę restrukturyzacyjnego. Osoba taka pomaga w stworzeniu układu, który ma za zadanie pomóc przedsiębiorstwu wydostać się ze spirali zadłużenia i jednocześnie pomóc w wypełnieniu roszczeń wierzycieli. Dokument taki jest następnie poddawany pod ocenę sądu, który może go zatwierdzić lub odrzucić.

Co istotne – w przypadku tej formy restrukturyzacji, wierzyciele również mają głos i mogą wypowiedzieć się w zakresie stworzonego planu. Dokument taki może być przedstawiony przed sądem tylko w sytuacji, gdy wierzyciele posiadający co najmniej 2/3 całości zadłużenia zgadzają się na zaproponowane rozwiązania. W innym przypadku – konieczne jest opracowanie innych opcji. Taki zapis w przepisach prawa ma za zadanie zapewnić możliwość realizacji planu odbudowy przedsiębiorstwa przy jednoczesnym zaspokojeniu wierzycieli i zachowaniu możliwie jak najbardziej przyjaznych stosunków między przedsiębiorstwem a firmami, którym zalega ono pieniądze.

Więcej na stronie internetowej firmy pwc.pl