Paneliści

Ludzie VII Konferencji Rada Nadzorcza

  • Zbigniew Błaszczyk – doradca podatkowy, prezes zarządu Tax-US Sp. z o.o., członek Kapituły wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance”
  • Daria Domaradzka-Guzik – popularyzuje wiedzę na temat skutecznej komunikacji, laureatka Plebiscytu na 50 najbardziej wpływowych Kobiet Śląska
  • Bogdan Fiszer – prezes zarządu Conbelts Bytom S.A.
  • Maciej Głogowski – szef redakcji ekonomicznej w radiu Tok.fm, zastępca redaktora naczelnego
  • Dobrochna Kochańska – Prokurent i Dyrektor Generalny ds. Handlowych Geo Globe Polska, „drugie pokolenie firmy rodzinnej”
  • Andrzej S. Nartowski – Człowiek Corporate Governance 2015, emerytowany prezes zarządu Polskiego Instytutu Dyrektorów
  • Wiesław Rozłucki – Człowiek Corporate Governance 2016, w latach 1991-2006 prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
  • Piotr Rybicki – biegły rewident, ekspert corporate governance, inicjator wyróżnienia Człowiek Corporate Governance
  • Agnieszka Słomka-Gołębiowska – adiunkt w Szkole Głównej Handlowej, prowadzi zajęcia dydaktyczne oraz prace badawcze nad zagadnieniami ładu korporacyjnego.
  • Dawid Urban – Przewodniczący Rady Nadzorczej dobraforma.com Sp. z o.o.