Kapituła

Kapituła Wyróżnienia „Człowiek Corporate Governance 2017”

  • Wiesław Rozłucki – Przewodniczący Kapituły, Człowiek Corporate Governance 2016
  • Andrzej S. Nartowski – Człowiek Corporate Governance 2015
  • Zbigniew Błaszczyk – Tax-US
  • Piotr Rybicki – NadzórKorporacyjny.pl, inicjator wyróżnienia Człowiek Corporate Governance